Sedan 2015 har människor över hela Sverige öppnat sina hem för att ge nyanlända ett varmare mottagande i Sverige genom vår organisation. 

 Sedan hösten 2018 har vi tack vare allt engagemang och donationer betalat ut 96300 kr i hyresstöd till personer som söker eller har sökt asyl som befinner sig i akut utsatthet på bostadsmarknaden.

Sedan 2021 är vi en del av Refugees Welcome Sverige.


 
 
Vi tror att det finns många fördelar med att bo tillsammans. Man lär verkligen känna varandra och vi tror att det är viktigt att ha en fast punk och en riktig vän när man är ny i ett land. Det är mycket som blir lättare om en får del av kontaktnät och blir en del av ett sammanhang.

På samma sätt tror vi att det är viktigt att fler människor som inte behöver söka asyl får förståelse för hur asylprocessen fungerar. Det är vi som bor i Sverige och som röstar som har makten att bestämma över hur vår asyl och migrationspolitik ser ut och vad den får för konsekvenser för människor på flykt.

Vi är också en del av ett globalt nätverk Refugees Welcome International med systerorganisationer i 16 länder. Vi är många som jobbar för ett jämlikt välkomnande samhälle.


Grundat 2015 som en reaktion på det inhumana mottagningssystemet för personer som söker asyl. Syftet var att erbjuda boendelösningar hemma hos privatpersoner.
Sedan 2021 en del av Refugees Welcome Sverige.