Sedan 2015 har människor över hela Sverige öppnat sina hem för att ge nyanlända ett varmare mottagande i Sverige genom vår organisation. 

Varje månad stöttar vi personer som söker eller som har sökt asyl med hyresstöd. Utan kontaktnät eller kötid är bostadssituationen väldigt svår för många. Sedan hösten 2018 har vi tack vare allt engagemang och donationer betalat ut 96300 kr i hyresstöd till personer som söker eller har sökt asyl som befinner sig i akut utsatthet på bostadsmarknaden.


 
 
 
 

 
 
Vi tror att det finns många fördelar med att bo tillsammans. Man lär verkligen känna varandra och vi tror att det är viktigt att ha en fast punk och en riktig vän när man är ny i ett land. Det är mycket som blir lättare om en får del av kontaktnät och blir en del av ett sammanhang.

På samma sätt tror vi att det är viktigt att fler människor som inte behöver söka asyl får förståelse för hur asylprocessen fungerar. Det är vi som bor i Sverige och som röstar som har makten att bestämma över hur vår asyl och migrationspolitik ser ut och vad den får för konsekvenser för människor på flykt.

Vi är en del av den nationella rörelsen Refugees Welcome Sverige som består av olika lokala organisationer som på olika sätt engagerar sig för människor som söker eller har sökt asyl i Sverige. Vi är också en del av ett globalt nätverk Refugees Welcome International med systerorganisationer i 16 länder. Vi är många som jobbar för ett jämlikt välkomnande samhälle.


ORGANISATIONSNUMMER: 802497 4514 

BANKGIRO: 393-3991
SWISH: 123 681 5377

Grundat 2015 som en reaktion på det inhumana mottagningssystemet för personer som söker asyl. Syftet var att erbjuda boendelösningar hemma hos privatpersoner.