Om oss


Vi strävar mot ett öppet samhälle där solidaritet och jämlikhet respekteras som en självklarhet och flyktingar välkomnas därefter. Vi som förening representerar en global kraft som kritiserar inkvarteringen av flyktingar i läger och förespråkar humana levnadsvillkor för fördrivna personer över hela världen. Vår struktur som ett internationellt nätverk möjliggör delning av samlad kunskap mellan landsavdelningar och främjar internationellt samarbete och solidaritet inom området för flyktingboende.

Grundat 2015 som en reaktion på det inhumana mottagningssystemet för personer som söker asyl. Syftet var att erbjuda boendelösningar hemma hos privatpersoner.

Sedan 2021 en del av Refugees Welcome Sverige.

Vi är också en del av ett globalt nätverk Refugees Welcome International med systerorganisationer i 16 länder. Vi är många som jobbar för ett jämlikt välkomnande samhälle.