Ny i Sverige?

Asyl


Personer från Ukraina kan vistas 90 dagar i Sverige utan att söka asyl. Men då måste du försörja dig själv.


https://www.migrationsverket.se


Migrationsverket tar ej emot djur, undantag finns ibland.


Asysökande som inte är Ukrainare:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-har-ansoker-du-om-asyl.html


Ukrainare ansöker asyl enligt massflyktsdirektivet:

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Information-om-massflyktsdirektivet.html


Första ansökan görs digitalt.

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Ansok-om-skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html


Undantag:

-inte är ukrainsk medborgare

-inte har något giltigt pass eller annan id-handling

-är under 18 och har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller annan vårdnadshavare.


Du måste besöka Migrationsverket för att fotas, visa pass och lämna fingeravtryck.

Boka tid innan besök.


Glöm inte att aktivt söka dagaersättning

Försörjningsstödet: (asylsökande)

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html


På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen:

24 kr/dag för vuxna ensamstående

19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader

12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.


På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen:

71 kr/dag för vuxna ensamstående

61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader

37 kr/dag för barn 0–3 år

43 kr/dag för barn 4–10 år

50 kr/dag för barn 11–17 år.


Bidrag för dom som har eget boende:

https://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf45/1485556054958/Ans%C3%B6kan+om+s%C3%A4rskilt+bidrag+Mot78.pdf


Kolla att ditt boende är godkänt: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.htmlEfter beslut: hämta LMA kort på plats 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Efter-beslut-om-uppehallstillstand-enligt-massflyktsdirektivet.html?fbclid=IwAR1-WR3afLDzso-h5CjMBIbTGk7wlvdD9Cavxbcb5lJ0RHVIBHJJxCDFVS8
När du fått beslut från Migrationsverket om tillfälligt boende behöver du hämta detta dokument och gå till Skatteverket för att äansöka om samordningsnumret (Samordningsnummer). 2-3 veckors handläggningstid.

https://www.skatteverket.se/privat/internationellt/bosattutomlands/samordningsnummer.4.53a97fe91163dfce2da80001279.html


Du kan jobba med detta samordningsnummer.


När du fått samordningsnummer kan du anmäla dig till arbetsförmedlingen 

Personligt besök om du saknar BankID 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-03-18-are-you-from-ukraine-and-looking-for-work?fbclid=IwAR1i-zyTTXbmrEIFBU6xhzqpM7mLp9MnNLggBHEubLayYRGn50b9MbWZmI4https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-under-the-Temporary-Protection-Directive/After-the-decision-has-been-made.html?fbclid=IwAR3SXhimhT4qTgDOfpfFfKvrTItDH832zB29IhcdirBENdF7lwlG29NS8wM


Här söker du jobb själv:

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/


Arbetsförmedlingen som undantag för dig, erbjuder stöd under namnet Nystartsjobb:

https://arbetsformedlingen.se/other-languages/russkij-ryska/extra-stod/stod-a-o/nystartsjobb

 

Introduktionsjobb: https://arbetsformedlingen.se/other-languages/russkij-ryska/extra-stod/stod-a-o/introduktionsjobb


Det innebär att din framtida arbetsgivare har möjlighet att få bidrag för din lön (Arbetsförmedlingen betalar din arbetsgivare för att anställa dig).


På Arbetsförmedlingen kan du även gratis överföra din utbildning från ukrainska eller ryska till svenska.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/validering


Glöm inte att anmäla inkomst till Migrationsverket. 


BankID och kontonummer:


Välj en bank som kan ordna BankID.

Danske Bank i Sverige

Handelsbanken

Ica Banken

Länsförsäkringar Bank

Nordea

SEB

Skandiabanken

Sparbanken Syd

Swedbank

Ålandsbanken Sverige

Tandvård 

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/tandvard-i-sverige-om-du-kommer-fran-annat-land/


Sjukvård för asylsökande:

https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2022/flyktingar-fran-ukraina-far-vard-som-asylsokande/


https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard/Avgifter-for-sjukvard.html


Rätt till vård för asyl­sö­kande:

Glasögon (bidrag)

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Ratt-till-vard.html


Skola för asylsökande 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Skola.html


Information kring skolgång till kommunen

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html


Krisinformation:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/ryska_-ukraina/us-att-komma-till-sverige-fran-ukraina?fbclid=IwAR0gCNVlfL7itZnPFXikZe_5dqmGU1T3HVCk6jXTcuOTK1JD9U3dnDo5i98


Ukrainska skolsystemet (information)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/oversikt-av-det-ukrainska-skolsystemet?fbclid=IwAR1SXi4w7vSFtWI--8FPNmasIW8rTXlQzqQgOczs3TziYpE4yKpfFq2SMEg


Information från jämställdhetsmyndigheten:

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/men-s-violence-against-women/prostitution-and-human-trafficking/to-you-fleeing-ukraine/?fbclid=IwAR2ieUxa3ZBrDqKG27ngaN7ZCG6dmWCOL1dJqNgBXYJOcTtjr_oRssMK1g0Refugees Welcome har advokater som kan stötta oss i det juridiska. Säg till om du eller någon du känner behöver råd eller stöd.

maila